Organitzadors d'esdeveniments

 • Quin tipus d'assegurança puc obtenir a Proactua?

 • Quina és la cobertura de l'assegurança?

 • Quins esdeveniments cobreix la pòlissa?

 • Quines són les limitacions de l'assegurança?

  No obstant això, igual que tot contracte d'assegurança té algunes limitacions :
  Esdeveniments que es realitzin en territori espanyol.
  Esdeveniments que es celebrin entre els mesos de juny i Agost, ambdós inclosos. En relació amb aquells esdeveniments que tinguin una durada superior a un dia i que quedin exclosos de forma parcial, només es considerarà la cobertura de les actuacions o serveis que es celebrin dintre del període assenyalat.

  Els esdeveniments amb una suma a assegurar superior a 50.000 €, entenent com a tal, la suma dels imports de totes les reserves realitzades a través de proactua.com i assignades a un mateix esdeveniment, seran objecte de sol·licitud d'informació addicional abans de formalitzar la cobertura de l’assegurança.

 • Quines són les condicions per formar part de la pòlissa d'assegurança?

 • Què cal fer per formar part de la pòlissa d'assegurança de Proactua?

 • Què passa si l'esdeveniment no arriba als 3.500 €?

 • Quina documentació obtinc a l'assegurar un esdeveniment?

Proactua version: 3.0.6