Organitzadors d'esdeveniments

 • Quin tipus d'assegurança puc obtenir a Proactua?

 • Quina és la cobertura de l'assegurança?

 • Quins esdeveniments cobreix la pòlissa?

 • Quines són les limitacions de l'assegurança?

 • Quines són les condicions per formar part de la pòlissa d'assegurança?

 • Què cal fer per formar part de la pòlissa d'assegurança de Proactua?

  • Crear un esdeveniment (p.ex. Carnaval 2021, Festa Major 2022, Festa 40º aniversari ...)
  • Formalitzar com a mínim una reserva i assignar-la a l'esdeveniment.

  L'assegurança s'inclourà gratuïtament i de forma automàtica quan la suma de totes les reserves d'un mateix esdeveniment sumi un valor mínim de 3.500 €. A partir d'aquest moment, sempre que no es superi la data límit de subscripció, totes les reserves que s'afegeixin a l'esdeveniment quedaran cobertes per l'assegurança fins a una suma màxima a assegurar de 50.000 €. En cas de superar la suma màxima, s'haurà de sol·licitar informació addicional a Proactua abans de formalitzar la cobertura de l'assegurança.

 • Què passa si l'esdeveniment no arriba als 3.500 €?

 • Quina documentació obtinc a l'assegurar un esdeveniment?

Proactua version: 3.0.6