Organitzadors d'esdeveniments

  • Quin tipus d'assegurança puc obtenir a Proactua?

  • Quina és la cobertura de l'assegurança?

    El tipus de cobertura que inclou la pòlissa està destinada a cobrir els perjudicis econòmics derivats de la cancel·lació, suspensió, ajornament, interrupció, reducció o reubicació d'un esdeveniment formalitzat a través del nostre portal www.proactua.com, ja sigui de manera total o parcial, a causa de climatologia adversa i causes de Força Major. (Veure informació detallada en el document d'informació prèvia IPID i en els Termes de la Pòlissa ).

  • Quins esdeveniments cobreix la pòlissa?

  • Quines són les limitacions de l'assegurança?

  • Quines són les condicions per formar part de la pòlissa d'assegurança?

  • Què cal fer per formar part de la pòlissa d'assegurança de Proactua?

  • Què passa si l'esdeveniment no arriba als 3.500 €?

  • Quina documentació obtinc a l'assegurar un esdeveniment?

Proactua version: 2.8.2