Organitzadors d'esdeveniments

 • Quin tipus d'assegurança puc obtenir a Proactua?

 • Quina és la cobertura de l'assegurança?

 • Quins esdeveniments cobreix la pòlissa?

 • Quines són les limitacions de l'assegurança?

 • Quines són les condicions per formar part de la pòlissa d'assegurança?

 • Què cal fer per formar part de la pòlissa d'assegurança de Proactua?

 • Què passa si l'esdeveniment no arriba als 3.500 €?

 • Quina documentació obtinc a l'assegurar un esdeveniment?

  L'Organitzador disposarà de:

  Certificat de la Pòlissa : document emès per l'asseguradora en el qual s'indiquen les cobertures associades al risc i que acredita la condició de l'organitzador com a assegurat.

  Protocol d'actuació : document informatiu on es detalla com cal actuar en cas de sinistre i com notificar e informar a l'asseguradora del corresponent sinistre.

  L'Organitzador rebrà la documentació via correu electrònica en un termini màxim de 5 a 10 dies abans de la celebració de la primera actuació o servei que figuri subscrita a la pòlissa.

Proactua version: 2.8.2