Organitzadors d'esdeveniments

 • Quin tipus d'assegurança puc obtenir a Proactua?

  A través de Proactua oferim la possibilitat d'obtenir una assegurança que cobreixi les pèrdues econòmiques derivades d'imprevistos i contingències que impossibilitin la celebració d'un esdeveniment formalitzat a través de la nostra pàgina web.

  La nostra política comercial, en relació amb l'assegurança de cancel·lació, és que tots aquells esdeveniments que compleixin les següents característiques seran inclosos a la nostra pòlissa d'assegurança:
  • Aquells que s’hagin formalitzat amb un pressupost final que sigui igual o superior a 3.500 €, entenent com a tal la suma total del conjunt de reserves realitzades per a un mateix esdeveniment.
  • Aquells altres amb un pressupost final inferior a 3.500,00 €, podran sol·licitar la seva inclusió, però hi ha d'haver-hi una sol·licitud expressa.

 • Quina és la cobertura de l'assegurança?

 • Quins esdeveniments cobreix la pòlissa?

 • Quines són les limitacions de l'assegurança?

 • Quines són les condicions per formar part de la pòlissa d'assegurança?

 • Què cal fer per formar part de la pòlissa d'assegurança de Proactua?

 • Què passa si l'esdeveniment no arriba als 3.500 €?

 • Quina documentació obtinc a l'assegurar un esdeveniment?

Proactua version: 3.0.6