Organitzadors d'esdeveniments

 • Quin tipus d'assegurança puc obtenir a Proactua?

 • Quina és la cobertura de l'assegurança?

 • Quins esdeveniments cobreix la pòlissa?

 • Quines són les limitacions de l'assegurança?

 • Quines són les condicions per formar part de la pòlissa d'assegurança?

 • Què cal fer per formar part de la pòlissa d'assegurança de Proactua?

 • Què passa si l'esdeveniment no arriba als 3.500 €?

  A Proactua oferim la possibilitat de contractar l'assegurança mitjançant el pagament de la prima per aquells esdeveniments que no arribin a una suma mínima a assegurar de 3.500 € i, com a conseqüència d'això, no es pugui obtenir la seva gratuïtat.

  Com i on s'accedeix dins del web:

  La contractació de l'assegurança es realitzarà mitjançant el pagament de la prima corresponent com a contraprestació pels serveis prestats. Proactua, en qualitat de Prenedor de la pòlissa, procedirem a sol·licitar el certificat de cobertura de les actuacions i/o serveis a assegurar, on es farà constar a l'Organitzador com assegurat i beneficiari; a l'assegurador.

  Hi ha dues maneres diferents per contractar-la:

  I. Des del llistat de reserves de l'esdeveniment corresponent, caldrà seleccionar les actuacions i/o serveis reservats que es desitgi assegurar i seguidament prémer a “Contractar Assegurança”. A través del nostre servei de pagament, l'Organitzador haurà d'abonar l'import de la prima corresponent mitjançant el pagament amb targeta. Un cop realitzat el pagament, en el cas que l'Organitzador desitgi modificar o ampliar la pòlissa i no s'hagi vençut la data límit de subscripció, caldrà contactar directament amb el nostre servei d'atenció al client.

  II. Contactant directament amb el nostre servei d'atenció al client, a través del següent formulari de contacte o via telefònica. Caldrà informar de les actuacions i/o serveis que es desitja assegurar i s'establirà el mètode de pagament que millor s'ajusti a les necessitats de l'Organitzador.

 • Quina documentació obtinc a l'assegurar un esdeveniment?

Proactua version: 3.0.4