Organitzadors d'esdeveniments

 • Quin tipus d'assegurança puc obtenir a Proactua?

 • Quina és la cobertura de l'assegurança?

 • Quins esdeveniments cobreix la pòlissa?

 • Quines són les limitacions de l'assegurança?

 • Quines són les condicions per formar part de la pòlissa d'assegurança?

  No haver subscrit una pòlissa amb els mateixos riscos a través d'una altra asseguradora.
  No haver complert amb els Termes i Condicions o haver incorregut en conductes o actes dolosos o fraudulents mitjançant l'ús del nostre servei Proactua.
  La data límit per a poder subscriure la pòlissa serà de 21 dies abans de la data de celebració de la primera actuació o servei de l'esdeveniment . Superada aquesta data ja no serà possible contractar l'assegurança ni afegir noves actuacions o serveis a la pòlissa.

 • Què cal fer per formar part de la pòlissa d'assegurança de Proactua?

 • Què passa si l'esdeveniment no arriba als 3.500 €?

 • Quina documentació obtinc a l'assegurar un esdeveniment?

Proactua version: 3.0.4